Пазарна ниша

Решение за телеком оператори

Интегрирана софтуерна система, браншово ориентирана към пазара на платена телевизия, интернет и телефония.

Подходяща за доставчици на линейни и нелинейни, медийни, OTT или други услуги, в т.ч. кабелни оператори, интернет доставчици и доставчици на IPTV.

Предимства на системата

 • Конвергентен билинг

  Една билинг система обединява всички услуги, клиенти и плащания.

 • Билинг в реално време

  Провизионирането на услугите, отчитането на плащанията и баланса по сметките на клиентите се извършват в реално време.

 • Практичен билинг

  Пълен набор от услуги. Ценообразува prepaid и postpaid абонаментни услуги. Различен брой билинг цикли и периоди.

 • Интегриран профил

  Един акаунт обединява всички задължения на клиента, активни и ползвани услуги, извършени плащания, контакти и тяхната история.

 • Разнообразни канали за продажба

  Касови плащания при оператора или в партньорска мрежа, онлайн канали за плащане, плащания с банков превод или директен дебит.

 • Стимулиране на продажбите

  Посредством пакетни услуги, промоции, отстъпки, индивидуални тарифи, срочни договори и др.

 • Отворена система

  Двупосочна интеграция с външни системи за провизиониране на услуги в реално време. Експорт на данни към счетоводни и други системи. API за достъп.

 • HelpDesk и тикетинг система

  Автоматизирана обработка на клиентски запитвания. Обслужване на технически и други заявки. Автоматично генериране на графици за изпълнение. Възможност за интеграция с кол център система.

СУПТО

Регистрирана по Наредба Н-18

С промени в Наредба Н-18 бяха въведени допълнителни изисквания към всички фискални устройства и софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).

Съгласно Закона за ДДС „Софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Eklektica/BSS е билинг система, която отговаря напълно на всички поставени изисквания и е регистрирана като СУПТО под номер 324 в публичния електронен списък на НАП.